Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća POU Knin

Autor: u Info, Ostalo, Upravno vijeće dana 03. 02. 2015.

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Knin je dana 30. siječnja 2015. godine održalo svoju 16. sjednicu na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  1. Odluka o usvajanju Financijskog izvješća POU Knin za 2014. godinu;
  1. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za popis imovine i obveza POU Knin sa stanjem na dan 31. prosinca 2014. godine, kao i prijedloga Povjerenstva o rashodovanju određenih sredstva i opreme”
  1. Odluka o donošenju Plana nabave POU Knin za 2015. godinu.

 

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA


Podjeli objavu:

6 godina ago / Nema komentara

POU

Komentiranje nije dozvoljeno.