Ukratko o nama

Početak

Učilište je započelo sa radom u rujnu 2004. godine u zgradi ”Stare Gimnazije” (Krešimirova br. 30), a tijekom lipnja preseljeno je u novi prostor u ul. 4. gardijske brigade 11 (prostor bivše vojarne Senjak) i do sada je verificiralo veliki broj obrazovnih programa, između ostalog 5 programa SSS (stjecanje i prekvalifikacije), 52 programa osposobljavanja i 2 program usavršavanja.

Djelatnosti Učilišta su:

  • Osnovnoškolska naobrazba odraslih
  • Srednjoškolska naobrazba odraslih
  • Djelatnost glazbenih i srodnih škola izvan redovitog školskog sustava
  • Glazbeno-scenska i dr. kulturna djelatnost
  • Izdavačka djelatnost
  • Osposobljavanje, usavršavanje, prekvalifikacija mladeži i odraslih izvan sustava redovite naobrazbe
  • Ostali oblici naobrazbe

Članovi Upravnog vijeća

  • Spomenka Martić, predsjednica
  • Ratko Vuinović, za člana
  • Ankica Mick, za člana.

Mandat članovima Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine, počevši od 3. rujna 2017. godine.

Učilištem  upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima predsjednika i dva  člana.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje Gradonačelnik Grada Knina. Mandat članova je 4 godine. Predsjednik Upravnog vijeća saziva i vodi sjednice, te potpisuje akte koje donosi Upravno vijeće, a u pitanjima odlučivanja ima položaj člana Upravnog vijeća.

Vodstvo

Sandra Žulj Cigić
v.d. ravnatelj

Kontakt

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
4.gardijske brigade 11
tel i fax: 385/22-662-400
e-mail: pou-knin@pou-knin.hr
IBAN: HR27 2330 0031 1003 1842 6
M.B: 1 7 7 6 7 5 4
OIB: 06161043479