Ukratko o nama

Početak

Učilište je započelo sa radom u rujnu 2004. godine u zgradi ”Stare Gimnazije” (Krešimirova br. 30), a tijekom lipnja preseljeno je u novi prostor u ul. 4. gardijske brigade 11 (prostor bivše vojarne Senjak) i do sada je verificiralo veliki broj obrazovnih programa, između ostalog 5 programa SSS (stjecanje i prekvalifikacije), 52 programa osposobljavanja i 2 program usavršavanja.

Djelatnosti Učilišta su:

  • Osnovnoškolska naobrazba odraslih
  • Srednjoškolska naobrazba odraslih
  • Djelatnost glazbenih i srodnih škola izvan redovitog školskog sustava
  • Glazbeno-scenska i dr. kulturna djelatnost
  • Izdavačka djelatnost
  • Osposobljavanje, usavršavanje, prekvalifikacija mladeži i odraslih izvan sustava redovite naobrazbe
  • Ostali oblici naobrazbe

Članovi Upravnog vijeća

  • Daliborka Šego, predsjednica
  • Ratko Vuinović, za člana
  • Ankica Mick, za člana.

Mandat članovima Upravnog vijeća traje 4 (četiri) godine, počevši od 3. rujna 2017. godine.

Učilištem  upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima predsjednika i dva  člana.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje Gradonačelnik Grada Knina. Mandat članova je 4 godine. Predsjednik Upravnog vijeća saziva i vodi sjednice, te potpisuje akte koje donosi Upravno vijeće, a u pitanjima odlučivanja ima položaj člana Upravnog vijeća.

Vodstvo

Mato Milanović
Ravnatelj

Mato Milanović, rođen 18. siječnja 1956. godine u Ilijašu, Bosna i Hercegovina, oženjen, otac četvoro djece. Diplomirani politolog (diplomirao 1984. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu).Sudionik obrambenog rata u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995, kao pripadnik HVO-a i policije Herceg Bosne. Za sudjelovanje u ratu dobio čin BOJNIKA HVO-a. U Knin s obitelji doselio 1996. godine. Od lipnja 1997. do lipnja 2001. godine radio na poslovima pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Knina a od lipnja 2001. do srpnja 2004. godine obnašao dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Knina. Od 15. srpnja 2004. do danas obavlja poslove ravnatelja POU Knin.

Sandra Žulj
Stručno-pedagoška voditeljica

Rođena 16.11.1978. u Banjaluci, Republika Bosna i Hercegovina. Profesorica pedagogije i filozofije (Sveučilište u Zadru 2005.). Polaznica brojnih edukacija i usavršavanja, gdje se ističe edukacije za soft skills trenera i trenera u obrazovanju odraslih. Zaposlena na radnom mjestu stručno-pedagoške voditeljice POU Knin od 2006. godine. U opis poslova spadaju sljedeće domene: organiziranje nastave; razvoj novih programa sukladno potrebama tržišta rada; provedba programa; organizacija i administracija procesa edukacije za sve obrazovne skupine, praćenje i primjena zakonskih odredbi u području obrazovanja i drugih područja primjenjivih na rad POU Knin; sudjelovanje u kreiranju i provedbi EU projekata, Također aktivna i kao vanjski suradnik Centra za socijalnu skrb Knin od 2006. godine. Vanjski suradnik Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih od 2009. godine. Posjeduje značajno iskustvo u radu na EU projektima kao dio projektnog tima i kao kratkoročni stručnjak u području obrazovanja od 2009.godine.

Kontakt

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
4.gardijske brigade 11
tel i fax: 385/22-662-400
e-mail: pou-knin@pou-knin.hr
IBAN: HR27 2330 0031 1003 1842 6
M.B: 1 7 7 6 7 5 4
OIB: 06161043479