Projekte sufinancira Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova

 

Vrsta projekta: EU projekt / Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020

Ukupna vrijednost projekta (EU sufinanciranje): 1.045.222,99 kuna (100%)

Razdoblje provedbe projekta: 2019-2021

Nositelj projekta: Europski edukacijski forum

Partner: Pučko otvoreno učilište Knin

 

Opis projekta:

Socio-ekonomski okvir grada Knina govori o izrazito lošoj slici koja je dovela do egzodusa stanovništva u proteklih nekoliko godina. Službene brojke govore o preko 30% iseljenih u proteklih pet godina (izvor: DZS), s tendencijom daljnjeg odlaska. Razlog iseljavanja je prvenstveno vezano za veliku nezaposlenost i slabo plaćena radna mjesta. U gradu Kninu je tako nezaposlenost dugi niz godina bila iznad 25%, dok je trenutačno prema nekim procjenama iznad 20% (procjena je jer se ne zna stvarni broj stanovnika zbog velikog iseljavanja). Ista je situacija i s plaćama, koje su u gospodarstvu i do 25% manje od državnog prosjeka. Malo bolja je situacija u javnome sektoru gdje su plaće slične državnome prosjeku.

Posebno je ugrožena skupina žena, koje su nezaposlene u većoj mjeri od muškaraca, te koje su i slabije plaćene u odnosu na muške kolege. Iz tog razloga kao ciljana skupina na projektu će biti nezaposlene žene. Razlog nezaposlenosti leži u činjenici da je veoma niska gospodarska aktivnost, ali i da su kompetencije nezaposlenih osoba na niskim razinama te da nisu usklađene sa potrebama tržišta rada. To je posebno sada vidljivo gdje se na širem prostoru grada Knina traže određena zanimanja, ali radnika nije moguće naći. To dovodi do daljnjeg gospodarskog propadanja grada Knina, do situacije da poduzetnici odustaju od ulaganja ili čak napuštaju Knin kako bi otišli na drugo mjesto gdje je moguće naći određen broj radnika.

Ovaj projekt trebao bi osposobiti nezaposlene osobe za zanimanja koja su tražena na tržištu rada.

Cilj projekta: Povećati zapošljivost te mogućnosti za zapošljavanje za nezaposlene žene u Kninu predstavlja osnovni cilj ovoga projekta, kao i poboljšati socio – ekonomske i životne uvjete u gradu Kninu.

Projektne aktivnosti: Osposobljavanje nezaposlenih žena za poslove njegovateljice i dadilje. Riječ je o zanimanjima koja su tražena na tržištu rada, koja će biti sve traženija uslijed starenja stanovništva i velikog broja djece koja ostaju bez mjesta u vrtićima te uslijed velikog broja djece koja trebaju posebnu njegu.

>Provedba ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili transverzalnih vještina za nezaposlene osobe; (osnaživanje i motiviranje nezaposlenih osoba za aktivaciju i ulazak u svijet rada)

>Studijsko putovanje za ciljanu skupinu u svrhu stjecanja uvida u rad njegovateljica i dadilja u Njemačkoj.

U prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Knin u utorak, 18. veljače 2020. u 12,30 sati održat će se radionica o osposobljavanju i edukacijama za sve zainteresirane, a planirani početak je u ponedjeljak 24. veljače 2020. Nastava od 500 školskih sati će se provoditi od ponedjeljka do četvrtka.

     

 

 

 

Više informacija i prijave:

EUROPSKI EDUKACIJSKI FORUM

Marijana Mijat, voditeljica projekta E marijana.mijat@zg.t-com.hr Ante Čavlina, asistent voditeljice projekta E ante.cavlina@gmail.com M 098 9237 982 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN 4.gardijske brigade 11., Knin

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h www.pou-knin.hr

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Europskog edukacijskog foruma.