ARCHIVE BY CATEGORY: Financije

Odluka o poništenju postupka nabave

Autor: u Financije, Info dana 29. 09. 2020.

KLASA: 602-07/20-01/99 URBROJ: 2182/1-39-01-20-2 Knin, 29. rujna 2020. godine   Na temelju članka 44 Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, ravnatelj  Učilišta donosi: O D L U K U o poništenju postupka nabave     Poništava se postupak nabave po Pozivu na dostavu ponuda za praktičnu nastavu u sklopu projekta ”Upravljanje karijerom”, upućen na adrese 3 [...] [...]

4 mjeseca ago / Nema komentara

PLAN NABAVE za 2020. godinu

Autor: u Financije, Info dana 05. 02. 2020.

Plan nabave za 2020. godinu u nastavku teksta Plan nabave za 2020. [...]

12 mjeseci ago / Nema komentara

Obilježavanje 13. Tjedna cjeloživotnog učenja

Autor: u Financije, Info, likovna kolonija dana 14. 10. 2019.

U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Knin, u Kninu se i ove godine, od 1. do 7. listopada obilježio Tjedan cjeloživotnog učenja. po redu Tjedan obilježili smo sljedećim aktivnostima: 03.10.2019. Izložba slika Pučko otvoreno učilište Knin – IV. gardijske brigade 11 Održana je izložba slika Likovne kolonije “Dinara ’95 – Knin 2018.”, nastale u Kninu 2018. [...] [...]

1 godina ago / Nema komentara

Financijsko izvješće POU Knin za 2015. godinu

Autor: u Financije, Info dana 12. 02. 2016.

Izvještaji proračuna, proračunskih i invanproračunskih korisnika IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA BILANCA IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA KONTROLNI LIST [...]

5 godina ago / Nema komentara