ARTICLES POSTED BY: admin

Poziv za TRIDESET I OSMU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta

Autor: u Info, Upravno vijeće dana 13. 01. 2021.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN gardijske brigade 11 –   Upravno  vijeće KLASA:  602-07/21-01/04 URBROJ: 2182/1-39-03-21-1 Knin, 12.1.2021. godine Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:   TRIDESET I OSMU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta za dan 15.1.2021.  godine s početkom [...] [...]

6 dana ago / Nema komentara

Autor: u Info, Upravno vijeće dana 23. 12. 2020.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN Gardijske brigade 11 Upravno  vijeće  KLASA:  602-07/20-01/ 162 URBROJ: 2182/1-39-03-20-1 Knin, 23.12.2020. godine Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z i v a m:   TRIDESET I SEDMU sjednicu Upravnog vijeća Učilišta za dan 29.12.2020.  godine s početkom [...] [...]

4 tjedna ago / Nema komentara

KONCERT KLASIČNE GLAZBE

Autor: u Info, koncert, Ostalo dana 06. 11. 2020.

Dana  6. studenog 2020. godine, u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Knin i Udruge Atribut održat će se koncert klasične glazbe u izvedbi  DUA ĐUZEL iz Zagreba. Glazbenici Marijan ĐUZEL (klavir) i Mate ĐUZEL (trombon) izvest će djela E. Bozza, A. Guilmanta, L. van Beethovena, F. Chopina, S. Šuleka, R. Shumanna i F. Rabe. Koncert će [...] [...]

2 mjeseca ago / Nema komentara

Odluka o prihvaćanju ponude

Autor: u Info, natječaj, Projekt dana 14. 10. 2020.

Prilog: Odluka o prihvaćanju ponude za praktičnu nastavu   [...]

3 mjeseca ago / Nema komentara

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PRAKTIČNU NASTAVU U SKLOPU PROJEKTA „Upravljanje karijerom“

Autor: u Info, natječaj, Projekt dana 30. 09. 2020.

Predmet nabave je ugovaranje praktične nastave za osposobljavanje polaznika za montera suhe gradnje i soboslikara – ličilac u sklopu projekta „Upravljanje karijerom“ na kojem je Pučko otvoreno učilište Knin partner. Projekt „Upravljanje karijerom“, Ugovor: UP.02.1.2.01.0006 je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva: Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u [...] [...]

4 mjeseca ago / Nema komentara

Odluka o poništenju postupka nabave

Autor: u Financije, Info dana 29. 09. 2020.

KLASA: 602-07/20-01/99 URBROJ: 2182/1-39-01-20-2 Knin, 29. rujna 2020. godine   Na temelju članka 44 Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, ravnatelj  Učilišta donosi: O D L U K U o poništenju postupka nabave     Poništava se postupak nabave po Pozivu na dostavu ponuda za praktičnu nastavu u sklopu projekta ”Upravljanje karijerom”, upućen na adrese 3 [...] [...]

4 mjeseca ago / Nema komentara

NATJEČAJ za prijem u radni odnos

Autor: u Info dana 25. 09. 2020.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE K  N  I  N                  KLASA: UP-I 602-07/20-01/6 URBROJ:  2182/1-39-03-20-1 Knin,  25.9.2020.  godine   Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.   Na temelju članka 44.  Statuta Pučkog otvorenog [...] [...]

4 mjeseca ago / Nema komentara

Obilježavanje 14. Tjedna cjeloživotnog učenja

Autor: u Info, Obrazovanje dana 21. 09. 2020.

Pučko otvoreno učilište Knin, od 21. rujna do 5. listopada, obilježava 14. Tjedan cjeloživotnog učenja, nacionalnu obrazovnu kampanju u kojoj se građanima na neposredan, često i neformalan način, prenosi poruka o važnosti obrazovanja i učenja. Organizirana su sljedeća događanja: Pučko otvoreno učilište Knin će na Radio Kninu u utorak 22.9.2020. godine gostovati u emisiji s [...] [...]

4 mjeseca ago / Nema komentara

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PRAKTIČNU NASTAVU

Autor: u Info, natječaj, Projekt dana 18. 09. 2020.

Predmet nabave je ugovaranje praktične nastave za osposobljavanje polaznika za montera suhe gradnje i soboslikara – ličilac u sklopu projekta „Upravljanje karijerom“ na kojem je Pučko otvoreno učilište Knin partner. Projekt „Upravljanje karijerom“, Ugovor: UP.02.1.2.01.0006 je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva: Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u [...] [...]

4 mjeseca ago / Nema komentara

1 2 3 4 5 6 22