Zadnje dodane novosti i obavijesti


KONCERT KLASIČNE GLAZBE

Dana  6. studenog 2020. godine, u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Knin i Udruge Atribut održat će se koncert klasične glazbe[...]

Odluka o prihvaćanju ponude

Prilog: Odluka o prihvaćanju ponude za praktičnu nastavu  [...]

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PRAKTIČNU NASTAVU U SKLOPU PROJEKTA „Upravljanje karijerom“

Predmet nabave je ugovaranje praktične nastave za osposobljavanje polaznika za montera suhe gradnje i soboslikara – ličilac u sklopu projekta[...]

Odluka o poništenju postupka nabave

KLASA: 602-07/20-01/99 URBROJ: 2182/1-39-01-20-2 Knin, 29. rujna 2020. godine   Na temelju članka 44 Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, ravnatelj [...]

NATJEČAJ za prijem u radni odnos

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE K  N  I  N                  KLASA: UP-I 602-07/20-01/6 URBROJ:  2182/1-39-03-20-1 Knin,  25.9.2020.  godine   Izrazi koji se[...]

Obilježavanje 14. Tjedna cjeloživotnog učenja

Pučko otvoreno učilište Knin, od 21. rujna do 5. listopada, obilježava 14. Tjedan cjeloživotnog učenja, nacionalnu obrazovnu kampanju u kojoj[...]

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PRAKTIČNU NASTAVU

Predmet nabave je ugovaranje praktične nastave za osposobljavanje polaznika za montera suhe gradnje i soboslikara – ličilac u sklopu projekta[...]

Promotivni video projekta “Ja želim raditi”

Pogledajte video s projekta “Ja želim raditi”[...]

Klub za zapošljavanje

Jedna od vrijednih aktivnosti projekta ”Ja želim raditi” je i uspostavljanje Kluba za zapošljavanje osoba s invaliditetom i osoba starije[...]

Motivacijska predavanja

U sklopu projekta ”Ja želim raditi” u Kninu su održana i četiri motivacijska predavanja za nezaposlene osobe. Cilj predavanja bio[...]

Dodjela diploma

Nakon uspješno provedenog programa osposobljavanja, polaznicima programa osposobljavanja su dodijeljene diplome. Polaznici su odrađenim programom osposobljavanja dobili certifikat koji će[...]

Naši programi obrazovanja

Osnovna škola za odrasle

Osnovno obrazovanje po nastavnom planu i programu u skladu sa zakonom temeljem odgovarajućeg rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.


Srednjoškolska naobrazba odraslih

Srednjoškolska naobrazba odraslih za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za sljedeća zanimanja…


Programi osposobljavanja i usavršavanja

Pučko otvoreno učilište Knin je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dobilo suglasnost za izvođenje sljedećih programa osposobljavanja i usavršavanja…


Tečajevi stranih jezika

Pučko otvoreno učilište Knin organizira tečajeve stranih jezika (engleski, njemački, francuski, talijanski) za učenike i odrasle