Zadnje dodane novosti i obavijesti


Javni poziv za sudjelovanje na Likovnoj koloniji ”Dinara 1995. – Knin 2020”

U povodu obilježavanja 5. kolovoza ”Dana pobjede i domovinske zahvalnosti” i ”Dana hrvatskih branitelja”, Pučko otvoreno učilište Knin i Likovna[...]

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA KUPNJU INFORMATIČKE OPREME I IZGRADNJU RAMPE U SKLOPU PROJEKATA „Znanje je ključ“ i „Upravljanje karijerom“

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA KUPNJU INFORMATIČKE OPREME i IZGRADNJU RAMPE U SKLOPU PROJEKATA „Znanje je ključ“ i „Upravljanje karijerom“[...]

PLAN NABAVE za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu u nastavku teksta Plan nabave za 2020.[...]

XII. Sjednica Upravnog vijeća Učilišta

Na temelju članka 38. Statuta i članka 2. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Knin,   s a z[...]

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Grupu A – namještaj Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  [...]

Obavijest o poništenju postupka nabave

Tekst obavijesti u prilogu   Obavijest o poništenju postupka nabave – Grupa B Odluka o poništenju postupka nabave – rampa[...]

Pozivi za dostavu ponuda u sklopu projekata “Upravljanje karijerom” i “Znanje je ključ”

Poziv za dostavu ponuda za nabavu opreme i izgradnju rampe Oprema Poziv na dostavu ponuda Rampa Poziv na dostavu ponuda[...]

NATJEČAJ za prijem u radni odnos Asistenta na projektu

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE K  N  I  N   KLASA: UP-I 602-07/19-01/ 5 URBROJ:  2182/1-39-03-19-1 Knin,  03.12.2019. godine Na temelju članka[...]

Obavijest o 16. sjednici Upravnog vijeća Učilišta

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN I. gardijske brigade 11 Upravno vijeće   KLASA:  602-07/19-01/ 138 URBROJ: 2182/1-39-03-19-1 Knin,  29.11.2019. godine Na[...]

ZASADI DRVO, NE BUDI PANJ

U Kninu 28. 10. 2019. Akcija Dani kolektivne sadnje drveća – Zasadi drvo, ne budi panj! Pučko otvoreno učilište Knin[...]

PRAVILNIK o provedbi videonadzora

Ovim Pravilnikom definira se svrha i opseg podataka koji se prikupljaju, daljnja obrada, način čuvanja i uporaba snimljenih podataka, te[...]

Naši programi obrazovanja

Osnovna škola za odrasle

Osnovno obrazovanje po nastavnom planu i programu u skladu sa zakonom temeljem odgovarajućeg rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.


Srednjoškolska naobrazba odraslih

Srednjoškolska naobrazba odraslih za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za sljedeća zanimanja…


Programi osposobljavanja i usavršavanja

Pučko otvoreno učilište Knin je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dobilo suglasnost za izvođenje sljedećih programa osposobljavanja i usavršavanja…


Tečajevi stranih jezika

Pučko otvoreno učilište Knin organizira tečajeve stranih jezika (engleski, njemački, francuski, talijanski) za učenike i odrasle